Darbuotojai

Edita Nemeikšienė

Edita Nemeikšienė

Darželio direktorė

Natalė Cicėnienė

Natalė Cicėnienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Jurgita Drūtienė

Jurgita Drūtienė

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Kiti darželio darbuotojai:

  • Kiti administracijos darbuotojai (direktoriaus padėjėjas, vyr. buhalteris, dietistas, logopedas, psichologas).
  • Pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojo padėjėjas).
  • Techninis personalas (auklėtojo padėjėjas, skalbėjas, virėjas, sandėlininkas, pastatų prižiūrėtojas, kiemsargis, valytojas, sargas).

Plačiau apie pedagogus:

Darželyje šiuo metu dirba 23 pedagogai, iš jų:

  • 4 metodininkai,
  • 8 vyr. auklėtojai,
  • 11 auklėtojų.