Preloader image


Finansinė informacija

financinė informacija

Pareigybės pavadinimas  2014 metai  2015 metai 
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
       
Direktorius 1072,03 1 1077,07
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 738,47 1 741,95
Meninio ugdymo pedagogas 563,13 1 622,59
Specialiojo ugdymo pedagogas 502,71 1 555,58
Auklėtoja 549,88 19 569,35
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 494,67 1 497
Vyr. buhalteris 634,27 1 639
Virėja 300 3 300
Sandėlininkas 300 1 300
Auklėtojos padėjėja 300 12 300
Pagalbinis darbininkas 300 1 300
Skalbėja 300 1 300
Skalbinių prižiūrėtojas 150 1 150
Pastatų priežiūros darbininkas 300 2 300
Valytoja 300 1 300
Kiemsargis 300 1 300
Sargas 300 3 300
Sekretorė 402,81 1 404,7
Dietologė 185,36 1 186,38
Slaugytoja 185,36 1 186,38
Apskaitininkas 185,51 1 186,38