Preloader image


Himnas

Eilės R. Mickevičienės ir G. Adomėnienės
Muzika E. Povilaitienės

Himnas

Eilės R. Mickevičienės ir G. Adomėnienės
Muzika E. Povilaitienės

Gandriuk, mes čia
Vaikystės margo sodo pakrašty,
Legendom apsuptam pušyne
Nutūpęs baltas paukštis pamaži
Lizdelį suko grįžęs į gimtinę.

Mes neseniai išmokome pakelt sparnus
Lakstyt po pievas, kvepiančias avietėm
Ir susirasti sau tikrus draugus
Kartu su jais išmokt gyvent, mylėti...

Priedainis

Mes kaip gandriukai išskečiam sparnus
Ir lekiam į gyvenimą pasiekti saulės
Kaip gera jaust, kad aš esu žmogus
Ir man kaip paukščiams gali priklausyt pasaulis...

Nuo vėjų pridengti ištikimos krūtinės
Nuo negandų apsaugoti švelnių akių
Išskridę mes, kaip paukščiai iš gimtinės
Ilgėsimės čia praleistų dienų!

Priedainis

Mes kaip gandriukai išskečiam sparnus
Ir lekiam į gyvenimą pasiekti saulės
Kaip gera jaust, kad aš esu žmogus
Ir man kaip paukščiams gali priklausyt pasaulis...