Menu Close

Darbuotojai

Kiti darželio darbuotojai:

  • Kiti administracijos darbuotojai (direktoriaus padėjėjas, dietistas, logopedas, psichologas).
  • Pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojo padėjėjas).
  • Techninis personalas (auklėtojo padėjėjas, skalbėjas, virėjas, sandėlininkas, pastatų prižiūrėtojas, kiemsargis, valytojas, sargas).

Plačiau apie pedagogus:

Darželyje šiuo metu dirba 27 pedagogai, iš jų:

  • 7 mokytojai metodininkai,
  • 14 vyr. vyr. mokytojai,
  • 6 mokytojai.
Skip to content