Menu Close

Ugdytinių priėmimo tvarka

Vaikų priėmimą vykdo Vilniaus miesto savivaldybė. Tėvai (globėjai) turi užpildyti prašymus elektroniniu būdu Informacinėje sistemoje prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • reikiamas gydytojų pažymas.

Tėveliai, kurių vaikai vėluos atvykti į l/d „Gandriukas“ iki 9.00 privalo informuoti grupės auklėtoją.

Apie vėlesnį vaiko atvykimą į darželį galima pranešti tel.

(8-5) 272 4621.

Nepranešus – vaikas nepriimamas į ugdymo įstaigą.

Skip to content