Menu Close

Ugdytinių priėmimo tvarka

Vaikų priėmimą vykdo Vilniaus miesto savivaldybė. Tėvai (globėjai) turi užpildyti prašymus elektroniniu būdu Informacinėje sistemoje prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo elektroniniu būdu pasirašyti sutartį bei kreiptis į nurodytą Įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • reikiamas gydytojų pažymas.
SVARBU: iki pradedant lankyti ugdymo įstaigą vaikui pasitikrinti sveikatą, pagal profilaktinį sveikatos patikrinimą (būtinas vizitas ir pas gydytoją odontologą) – ir taip … kasmet, kol vaikas ugdosi iki vaikui sueis 18 metų .

PASTABA: Vilniaus lopšeliui – darželiui “Gandriukas” esminius sveikatos duomenis apie E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjime“ pateiktą informaciją apie mūsų įstaigos ugdytinius pateikia Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro “Vilnius sveikiau” Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus Visuomenės sveikatos koordinatorė Enrika Mečelytė (Mob. +370 690 27678; El. paštas: enrika.mecelyte@vvsb.lt)

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Įsigaliojo nuo 2023-03-11).

Tėveliai, kurių vaikai vėluos atvykti į Vilniaus l/d „Gandriukas“ iki 9.00 privalo informuoti grupės mokytoją.

Apie vėlesnį vaiko atvykimą į darželį galima pranešti tel.

(8-5) 272 4621.

Nepranešus – vaikas nepriimamas į ugdymo įstaigą.

Skip to content