Menu Close

Sveikatos ugdymas ir stiprinimas

Mūsų darželio vaikai susipažįsta su sveikos gyvensenos samprata, pajunta judėjimo ir sporto reikšmę. Nuo 2002 m. darželis priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, turi parengtą sveikatingumo programą „Gandriukas Sveikuoliukas“ 2015-2020 m.m.

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GANDRIUKAS”
2015-2020 MOKSLO METŲ SVEIKATINGUMO PROGRAMA
„GANDRIUKAS – SVEIKUOLIUKAS“

„Sveikata – ne viskas, tačiau be sveikatos – viskas – niekas“ (Sokratas). Sveikatos pagrindai formuojami vaikystėje. Nuo to, kaip vaikystėje vaikas išmoks saugiai elgtis, kiek judės, grūdinsis, kaip maitinsis, kokius įgis bendravimo, ekologijos, prevencijos įgūdžius, priklausys, kaip jis gyvens ateityje. Todėl viena iš pagrindinių ikimokyklinio ugdymo krypčių – sveikatos ugdymo kompetencija, kuri apima fizinio aktyvumo optimizavimą sveikos mitybos, saugos, lytiškumo,ekologinio ugdymo, psicinės sveikatos ir prevencijos įgūdžių ugdymą nuo vaikystės.

Vilniaus lopšelis-darželis „Gandriukas” 2015-2020 mokslo metų sveikatingumo programa “Gandriukas – sveikuoliukas”

Skip to content