Menu Close

Darbuotojai

Kiti darželio darbuotojai:

  • Kiti administracijos darbuotojai (sekretorius, maitinimo organizavimo specialistas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas).
  • Pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojo padėjėjas).
  • Techninis personalas (mokytojo padėjėjas, skalbėjas, virėjas, sandėlininkas, pastatų prižiūrėtojas, kiemsargis, valytojas, sargas).

Plačiau apie pedagogus:

Darželyje šiuo metu dirba 27 pedagogai, iš jų:

  • 7 mokytojai metodininkai,
  • 14 vyr. mokytojai,
  • 6 mokytojai.

Pedagogų sąrašas

2023-2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Sigita Baranauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
2. Gitana Adomėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
3. Irena Šklenskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4. Deimantė Pamakštytė Meninio  ugdymo mokytoja Vyr.  mokytoja
5. Ramunė Repečkaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
6. Laimutė Šaučiulienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
9. Virginija Antanavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
10. Viktorija Atkočiūnienė Spec. pedagogė – logopedė Vyr. logopedė
11. Daina Šiaučiūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
12. Jurgita Rusaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
13. Edita Nemeikšienė Direktorė II-a vadybinė, mokytoja metodininkė
14. Girmantė Liškauskaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė Mokytoja
15. Ugnė Gončarenko Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
16. Natalė Cicėnienė Direktorės pavaduotoja ugdymui III-ia vadybinė, vyr. mokytoja
17. Rita Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
18. Ritonė Šermukšnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
19. Audronė Jakavonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
20. Danguolė Baširova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
21. Rita Sakalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
22. Olga Jakubėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
23. Jurgita Drūtienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytoja
24. Aldona Bernatavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
25. Loreta Leontjeva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
26. Greta Drūtytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
27. Santa Viktorija Čičelytė Socialinė pedagogė Mokytoja
28. Urtė Juozapaitienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Mokytoja
29. Kristina Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
30. Auksė Švažaitė specialioji pedagogė Mokytoja
31. Airida Jucienė psichologė

 

Skip to content