Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.   Vardas, pavardė   Pareigos 
1  Irena Šklenskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)  VGK pirmininkė
2  Natalė Cicėnienė (direkt. pavad. ugdymui)  VGK pirmininkės pavaduotoja
3  Airida Jucienė (psichologė)  Narė
4  Girmantė Liškauskaitė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, socialinė pedagogė)  Narė
5  Santa Viktorija Čičelytė (socialinė pedagogė)  Narė
6  Jolanta Čipinytė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)  Narė

Vaiko gerovės komisijos darbą darželyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-579 “Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04)

 

MOKYTOJŲ METODINĖS DARBO GRUPĖS

2023 – 2024 mokslo metais

SVEIKATOS  STIPRINIMO  VEIKLĄ  ORGANIZUOJANTI  DARBO  GRUPĖ

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė
1 Urtė Juozapaitienė
2 Jolanta Čipinytė
3 Audronė Jakavonienė
4 Natalė Cicėnienė
5 Sigita Baranauskienė
6 Danguolė Baširova
7 Aldona Bernatavičienė
8 Olga Jakubėnienė
9 Ritonė Šermukšnienė
10 Kristina Preidžienė

MENINIO  UGDYMO  DARBO  GRUPĖ

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė
1 Rita Sakalauskienė
2 Greta Drūtytė
3 Rita Mickevičienė
4 Laimutė Šaučiulienė
5 Virginija Antanavičienė
6 Ramunė Repečkaitė
7 Deimantė Pamakštytė
8 Jurgita Drūtienė
9 Gitana Adomėnienė
10 Jurgita Rusaitė
11 Daina Šiaučiūnaitė
12 Ritonė Šermukšienė
13 Loreta Leontjeva
14 Kristina Stankevičienė

INFORMACINIŲ  TECHNOLOGIJŲ  IR  INOVACIJŲ,  UGDYMO  PROCESE, DARBO  GRUPĖ

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė
1 Girmantė Liškauskaitė
2 Irena Šklenskienė
3 Ugnė Gončarenko
Skip to content