Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.   Vardas, pavardė   Pareigos 
1  Irena Dirgelienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)  VGK pirmininkė
2  Natalė Cicėnienė (direkt. pavad. ugdymui)  VGK pirmininkės pavaduotoja
3  Viktorija Atkočiūnienė (logopedė)  Narė
4  Girmantė Liškauskaitė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, socialinė pedagogė)  Narė
5  Santa Viktorija Čičelytė (socialinė pedagogė)  Narė
6  Urtė Juozapaitienė (kūno kultūros mokytoja)  Narė

 

PEDAGOGŲ METODINĖS DARBO GRUPĖS

2019 – 2020 mokslo metais

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti darbo grupė

Eil. Nr.   Vardas, pavardė   Pareigos 
1  Natalė Cicėnienė  Direkt. pavad. ugdymui
2  Viktorija Valkavičiūtė  Specialiojo ugdymo pedagogė
3  Krisitina Preidžienė  Dietistė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
4  Olga Jakubėnienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
5  Filomena Debesytė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
6  Danguolė Baširova  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
7  Greta Sutkevičiūtė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
8  Audronė Jakavonienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
9  Sigita Baranauskienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
10  Jolanta Čipinytė  Neformaliojo ugdymo mokytoja kūno kultūrai
11  Aldona Raišienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė


Meninio ugdymo darbo grupė

Eil. Nr.  Vardas, pavardė   Pareigos 
1  Deimantė Pamakštytė  Meninio ugdymo pedagogė
2  Rita Mickevičienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
3  Ilona Juchnevič  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
4  Dovilė Svetkovienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
5  Girmantė Liškauskaitė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
6  Rita Sakalauskienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
7  Laimutė Šaučiulienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
8  Virginija Antanavičienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
9  Daina Šiaučiulienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
10  Gitana Adomėnienė  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11  Jurgita Drūtienė  Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
12  Edita Nemeikšienė  Direktorė
13  Dovilė Norkūnaitė  Psichologė
Skip to content