Menu Close

Meninė veikla

MENINĖ VEIKLA DARŽELYJE

Darželyje yra taikomi meninio ugdymo pedagogės Deimantės ugdymo modeliai:

  • ankstyvojo amžiaus vaikų muzikinio ugdymo modelis „Žaidžiame su muzika“,
  • gabių vaikų muzikinio ugdymo modelis 5 – 7 metų vaikams,
  • didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų muzikinio ugdymo modelis,
  • muzikinio ugdymo projektas priešmokyklinio amžiaus vaikams „Kelionė į muzikos šalį“ (vaikai mokosi muzikos teorijos).

Taip pat, darželyje yra plėtojama vaikų – pedagogų meninė veikla. Pedagogai kartu su vaikais, meninio ugdymo pedagoge rengia spektaklius, muzikinius ir šokių pasirodymus.

 

Plačiau apie meninio ugdymo pedagogo teikiamas paslaugas:

  • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
  • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
  • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
  • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
  • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.
Skip to content