Menu Close

Vaikų maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Mokestis už maitinimą skaičiuojamas už kiekvieną lankytą ir nelankytą (jeigu ji nepateisinta) mėnesio dieną:

Nemokami pietūs priešmokyklinio amžiaus vaikams skiriami vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu.

Maistas gaminamas Vilniaus lopšelio–darželio „Gandriukas” virtuvėje. Valgiaraštis sudarytas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maisto produktus įstaigai tiekia:

    • UAB „Handelshus“
    • UAB „Sanitex“
    • AB „Žemaitijos pienas“
    • UAB „Galiasas“
    • UAB „Laukesta“.

Vilniaus lopšelis–darželis „Gandriukas“ dalyvauja ES įgyvendinamoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programoje. Darželis pagal ES tiekimo mokykloms programą gauna maisto produktus (nuo spalio iki gegužės mėn.).

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa yra įgyvendinama, siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisių ir daržovių naudą, padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje bei įdiegti vaikams supratimą apie jų teigiamą poveikį sveikatai.

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI (pagal ES programą): pieno ir pieno produktai tiekiami AB „Žemaitijos pienas“.

VAISIAI IR DARŽOVĖS (pagal ES programą): vaisiai, daržovės tiekiami UAB „Handelshus“.

Darželyje maitinimas vykdomas, pagal įstaigos vadovo patvirtintus 15 dienų valgiaraščius (1-3 metų vaikams, 4-7 metų vaikams), kurie sudaryti, vadovaujantis “Vaikų maitinimo organizavimo aprašo” reikalavimais bei sudarytas maitinimo paslaugos teikėjo –  maitinimo organizavimo specialistės Kristinos, kuri yra baigusi Vilniaus kolegijos dietetikos studijas.
Savaitiniai/dienos valgiaraščiai skelbiami www.eliis.eu dienyno paskyroje pavadinimu “Valgiaraštis”.
Skip to content